Z oglaševanjem na portalu majster.si ste prisotni na vseh iskalnikih in seveda na portalu. S tem dobite možnost oglaševanja vaših storitev in proizvodov.

Iskanje posla na način od ust do ust, vse bolj izgublja na pomenu, saj ljudje zelo neradi enačijo zasebna poznansta s poslom. Zato se morajo obrtniki in podjetja posluževati različnih metod oglaševanja, ki pa so različno učinkovite. Pri izbiri načina oglaševanja moramo vedno postaviti na tehtnico koliko plačamo za oglas in koliko potencialnih strank ta oglas vidi. Ko pretehtamo ti dve strani ugotovimo, da imajo časopisni, televizijski in radijski oglasi zelo veliko pomankljivosti, kot so minljivost oglasa, kar pomeni če stranka tisti dan ni pregledala oglasov, ni poslušala radija ali pa ni gledala televizije v določenem trenutku, tega oglasa ni videla. Oglasi v časopisih največkrat ne nudijo pregleda referenc obrtnika oz. podjetja, prav tako ne radijski in televizijski oglasi. Slabost omenjenih načinov oglaševanja pa je tudi ta, da je oglas obrtnika oz. podjetja obdan z bolj ali manj nepovezanimi oglasi in jih zato potencialne stranke lažje spregledajo.

Spletno oglaševanje torej predstavlja odgovor na pomankljivosti tradicionalnega oglaševanja. Oglaševanje na spletnem portalu majster.si nudi oglas 24 ur na dan 365 dni v letu vsem potencialnim strankam obrtnikov oz. podjetja. Lahko bi rekli, da na spletu velja pravilo kdor išče ta najde. Ker pa na portalu poleg predstavitve obrtnikov oz. podjetij in njihovih kontaktov pridobijo tudi marsikatero  koristno informacijo ali idejo, vse predstavitve  pridobijo tudi na verodostojnosti. Spletni portal majster.si želi ustvariti skupnost obrtnikov oz. podjetij, ki bi lahko vplivala na pravila igre v poslu.