BREZPLAČNI PAKET
 • naziv podjetja
 • dejavnost
 • oblika podjetja
 • telefon
 • panoga
 • podpanoga
 • naslov
PAKET 1 + BREZPLAČNI PAKET = 20€
 • Aktivirana spletna stran
 • Povpraševanje mojstra
PAKET 2 + BREZPLAČNI PAKET + PAKET 1 = 50€
 • Pozicija prvih 10
OGLAŠEVANJE –  BENER – panoge- podpanoge 
PAKET 1 – mali bener
 • 3600 = 20€
 • 7200 = 40€
PAKET 2 – veliki bener
 • 3600 = 40€
 • 7200 = 80€
SKUPNI PAKETI 
 • PAKET 1 + MALI BENER 3600 = 40€
 • PAKET 1 + MALI BENER 7200 = 60€
 • PAKET 1 + VELIKI BENER 3600 = 60€
 • PAKET 1 + VELIKI BENER 7200 = 100€
 • PAKET 2 + MALI BENER 3600 = 50€
 • PAKET 2 + MALI BENER 7200 = 90€
 • PAKET 1 + VELIKI BENER 3600 = 90€
 • PAKET 1 + VELIKI BENER 7200 = 130€

Če plačaš na 1 leto -12 mesecev- 2 podarimo, plačaš samo 10 mesecev (gotovina 1 leto)

Cenik Majster, brezplačen vpis podjetja, Cenik moj majster, Cenik majstrov portal, Cenik obrtniški portal, Cenik storitev, Cenik obrtnik, Cenik storitve, Cenik oglaševanje,